statybos inžinierius

statybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris įvertina statybinių medžiagų ir darbo sąnaudų, reikalingų statybos projektams įgyvendinti, kiekybę ir parengia sąmatas. Jis kuria ir tobulina statybos, statybinių medžiagų ir konstrukcijų technologijas, išnagrinėja projektuotojo brėžinius ir specifikacijas. Įvertina statybinių medžiagų, darbo sąnaudų ir paslaugų, reikalingų statybos projektui įgyvendinti, kiekybinius parametrus. Tokiam tikslui pasitelkia statybos metodų žinias, informaciją apie tinkamas medžiagas ir esamus darbo įkainius, projekto efektyvumą, patikimumą ir saugumą, įvertina projektų įgyvendinimo terminus. Nurodo reikiamą statybinių medžiagų kiekį, parengia sąmatas, išsamiai aprašydamas kiekvieną projekte numatytą punktą, periodiškai lankosi statybos aikštelėje ir įvertina atliktus darbus, kad galėtų pateikti sutarties vykdytojui atitinkamas pažymas laikinosioms išmokoms padaryti. Patikrina užbaigtą projektą, atlieka įvairius matavimus ir skaičiavimus, derina bet kuriuos pakeitimus, nuokrypius nuo pradinio projekto ir nustato galutinę kainą. Parenka labiausiai tinkamą statybos vietą, konsultuojasi su kitais specialistais, t. y. mechanikos, elektros ir chemijos inžinieriais, statybos ir kraštovaizdžio architektais, atsižvelgia į techninius ir estetinius reikalavimus. Konsultuojasi su klientais, valdytojais ir valdžios institucijomis dėl planų tvirtinimo, rengia darbo grafikus ir vadovauja darbams. Planuoja, organizuoja ir prižiūri esamų statinių eksploatavimą ir remontą. atitikmenys: angl. civil engineer; construction civil engineer pranc. ingénieur civil, m; ingénieur en génie civil, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • statybos inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Asmuo, kurio specialus išsilavinimas civilinės statybos srityje jam suteikia galimybę projektuoti ir statyti visuomeninius objektus, tokius kaip pastatai, tiltai, užtvankos, oro uostai, keliai,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • laivų statybos inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris kuria įvairių tipų laivus ir plūdriuosius statinius. Tam tikslui jis atlieka tyrimus ir skaičiavimus, siekdamas sureguliuoti visus klausimus, susijusius su optimalia laivo vandentalpa, jo …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • civilinės statybos inžinierius — statusas T sritis profesijos ryšiai: žiūrėk – statybos inžinierius žiūrėk – statybos inžinierius …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • oro uostų statybos inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris projektuoja oro uostus, kilimo ir tūpimo takus, planuoja, organizuoja ir prižiūri jų statybą, eksploatavimą ir remontą. Jis konsultuojasi su pastatų statybos inžinieriais dėl angarų,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • hidrotechnikos įrenginių statybos inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris projektuoja hidroelektrines, vandens tiekimo, laukų drėkinimo, vidaus vandenų ir kitokias sistemas, planuoja, organizuoja ir prižiūri jų statybą, eksploatavimą ir remontą. Jis organizuoja …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • tiltų statybos inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris projektuoja tiltus, planuoja, organizuoja ir prižiūri jų statybą, eksploatavimą ir remontą. Jis išnagrinėja projektus, parenka tinkamiausią vietą statyboms, konsultuojasi su vyriausybės… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • pastatų statybos inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris projektuoja didelius pastatus. Planuoja, organizuoja ir prižiūri jų statybą, atsako už techninę priežiūrą ir remontą. Jis atlieka pastatų konstrukcijų eksploatavimo, jų būklės įvertinimo …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • miestų statybos inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris specializuojasi miestų statybos projektavimo darbuose. Jis rengia miestų civilinių pastatų individualius ir tipinius projektus, generalinius miestų planus, planuoja aplinkos tvarkymą,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • bokštų statybos inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris projektuoja, planuoja, prižiūri bokštų statybą, jų eksploatavimą ir remontą. atitikmenys: angl. tower construction engineer; towers civil engineer pranc. ingénieur de construction de… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • dūmtraukių statybos inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris specializuojasi termofikacinių elektrinių, pramonės įmonių ir šilumos tiekimo bendrovių katilinių dūmtraukių statyboje. atitikmenys: angl. chimney civil engineer; chimney construction… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.